Daily Archives: 03 November 2020

İrəvanın gecəqondular. Zavallı ermənilər hansı şəraitdə sağ qalırlar?

inkisaf.az- "Erməni lobbisi" erməni xalqına deyil, erməni xislətinə xidmət edir. İnanmaq çətindir, amma insanlar hələ də burada sağ qalırlar. Buradakı varlığı adi həyat adlandırmaq çox çətindir. İrəvanın...

İrəvan və Zəngəzur ermənilərə necə verildi?

inkisaf.az   25.09.2019 Məlum tarixi həqiqətdir ki, Cənubi Qafqaz ərazisində heç zaman Ermənistan deyilən dövlət olmamışdır. 1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş verən burjua-demokratik inqilabından sonra imperiya dağılmış...